Excursiot

Opintojen ohella kilta tarjoaa halukkaille mahdollisuuden osallistua erilaisille excursioille eli opintomatkoille. Excun tarkoituksena on vierailla ja tutustua alan yrityksiin, sekä samalla verkostoitua muiden saman alan opiskelijoiden kanssa eri puolilla Suomea. Killan vuotuisia excursioita ovat Fuksicursio, SRT, sekä KMP.

Fuksicursio

Tämä excu on fukseille suunnattu päiväreissu. Tarkoituksena on tutustua alan yrityksiin Oulun lähiseudulla ja lopuksi reissun jälkeen viettää hauska ilta yhdessä.

SRT

SRT on lyhenne matkan määränpäästä eli suuntanamme on Suomen Rakentajateekkari -päivät. Päivät järjestetään vuoron perään Tampereella, Otaniemessä sekä Oulussa. Matkan aikana vieraillaan rakennusalan mielenkiintoisissa yrityksissä. Matkan pituus vaihtelee 3-4 päivään.

KMP

KMP eli kotimaan pitkä excursio järjestetään loppuvuodesta, jolloin on myös ollut tapana lähteä ottamaan osaa Ympäristöteekkaripäiville. Ymppipäivät järjestetään vuoron perään Tampereella, Lappeenrannassa, Otaniemessä sekä Oulussa. Tällä matkalla yritysvierailukohteina toimivat eri ympäristöalan yritykset. Matkan pituus vaihtelee 3-4 päivään.

fi