Fuksille

Moikka fuksi! Isot onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa Ympäristörakentajakiltaan. Olet valinnut sitten ympäristö- tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikan, olet tehnyt loistavan valinnan, rakennettu ympäristö tarvitsee asiantuntijoita nyt ja tulevaisuudessa. 

Ensimmäisen vuoden opiskelijoita kutsutaan fukseiksi ja heille järjestetään paljon omaa ohjelmaa sekä tapahtumia vuoden aikana. Kun ensimmäinen opiskeluvuosi on lopuillaan, fukseista syntyy Teekkareita, ja he liittyvät suureen Teekkariperheeseen. Monelle fuksivuosi on opiskeluajan (ja koko elämän) parasta aikaa, joten suosittelemme lämpimästi ottamaan siitä kaiken irti, osallistumaan ennakkoluulottomasti kaikenlaisiin tapahtumiin ja tutustumaan muihin fukseihin yli kiltarajojen. 

Opiskelujen ensimmäiset viikot voivat tuntua jännittäviltä: uudet ihmiset, uusi koulu ja mahdollisesti kokonaan uusi kaupunki mietityttävät varmasti kaikkia uusia yliopisto-opiskelijoita. Sinulle jaettavasta orientaatioviikon ohjelmasta löydät kaikki ensimmäisillä viikoilla olevat tilaisuudet, esittelyt, luennot sekä fuksitapahtumat, joihin sinun tulisi osallistua, mistään opintoasioista ei siis tarvitse huolehtia ennen ensimmäistä päivää. 

Jokainen opiskelija liitetään jo ennen orientaatioviikkoa samaa alaa opiskelevista koostuvaan pienryhmään, jota ohjaa vanhempi alan opiskelija, pienryhmäohjaaja eli tuutori. Pienryhmäohjaajasi on tukenasi koko syksyn ajan, hän osaa neuvoa mm. kurssi-ilmottautumisissa, opiskelijahintaisen lounaan saamisessa sekä tapahtumalippujen hankkimisessa. Tuutorien lisäksi fuksien tukena on killan fuksitoimikuntaa johtava fuksivastaava sekä fuksiapurit, jotka järjestävät isommat killan fuksitapahtumat, hoitavat fuksien edunvalvontaa ja toimivat linkkinä fuksien ja killan välillä. 

Ympäristörakentajakillan jäsenet tunnistaa värikkäistä, sini-puna-keltaisista haalareista sekä Teekkarilakista, jossa on lipan yllä killan kokardi (logo, löytyy esim. nettisivujen yläreunasta). Usein tapahtumissa on mukana myös kiltamme vedettävä pyörillä liikkuva sauna, jonka löylyissä tai vetokahvan varressa on mukava tutustua muihin Teekkareihin. Ympäristörakentajakilta järjestää jäsenilleen illanviettoja, lajikokeiluja, urainfoja, retkiä ja vaikka mitä muuta. Kiltahuoneemme sijaitsee yliopiston katakombeissa ja sinne ovat kaikki kiltalaiset tervetulleita hengailemaan, opiskelemaan tai juomaan kahvia luentojen välissä. 

Mikäli sinulla herää kysymyksiä ennen opintojen alkua tai koska tahansa, voit olla yhteydessä killan fuksivastaavaan fuksivastaava[at]ymparistorakentajakilta.net

Usein kysytyt kysymykset

Opinnot ja työelämä

 • Milloin ja miten saan infoa opintojen alkamisesta?
  • Ensimmäiset viestit tulee siihen sähköpostiin, jonka olet opintopolkuun hakuvaiheessa ilmoittanut. Ajankohta hieman vaihtelee vuosittain, mutta yleensä ensimmäiset viestit lähetetään elokuun puolenvälin paikkeilla, kuitenkin hyvissä ajoin ennen koulun alkua.
 • Mitä ensimmäisillä viikoilla tapahtuu?
  • Ensimmäisten viikkojen aikana tutustutaan yliopistoon, opinto-ohjelmaan, kiltaan sekä muihin fukseihin erilaisten luentojen, tutustumiskäyntien, pienryhmätapaamisten ja tapahtumien avulla. Ensimmäiset kurssit käynnistyvät myös ensimmäisellä viikolla. Saat yliopistolta orientaatioviikon ohjelman, josta näät kaikki luennot sekä muut tärkeimmät tapahtumat, joihin sinun tulisi osallistua, sekä pienryhmäohjaajaltasi täydennetyn suunnitelman, jossa näkyy ohjauskerrat ja fuksitapahtumat.
 • Mitä minulla pitäisi olla tehtynä ennen opintojen alkua?
 • Miten ilmottaudun kursseille?
  • Pienryhmäohjaajasi neuvoo tämän heti ensimmäisien päivien aikana
 • Mistä teidän mitä kursseja minun tulisi valita?
  • Tutkintoon kuuluvat kurssit, niiden suunnitellut suoritusajankohdat sekä valinnaisuudet löytyvät Oulun yliopiston opinto-oppaasta. Fuksivuonna opinnot ovat kaikilla saman alan opiskelijoilla hyvin samankaltaiset ja pienryhmäohjaajasi ohjeistaa myös kurssivalinnat sekä opintosuunnitelman tekemisen alkusyksyn aikana.

Fuksivuosi ja Teekkarius

 • Milloin saadaan haalarit?
  • Haalarit tilataan alkusyksyn aikana ja yleensä ne saadaan fukseille vuodenvaihteen paikkeilla. 
 • Mikä on Teekkari?
  • Teekkari on tekniikan alan opiskelijasta käytetty nimitys. Fuksi ei kuitenkaan ole Teekkari, vaan Teekkarin arvonimi ansaitaan suoriutumalla kunniakkaasti fuksivuodesta.
 • Miten saan Teekkarilakin?
  • Teekkarilakki tilataan kevääseen mennessä Oulun Teekkariyhdistyksen kautta. Teekkarilakin saa painaa päähänsä ensimmäistä kertaa Wappuaamuna suoriuduttaan TeekkariWapun erinäisistä tehtävistä. 
 • Mitkä ovat vuoden suurimmat ja parhaimmat fuksitapahtumat?
  • Suurimpia fuksitapahtumia ovat fuksisuunnistus, fuksisitsit, fuksilakitus sekä Wapputapahtumiin kuuluvat fuksiuitot ja lakitus. Parhaimpia fuksitapahtumia edellisten lisäksi on ehdottomasti killan fuksi-info, kiltiskierros ja tuutorpäättärit. Kaikista näistä kuulet varmasti pienryhmäohjaajaltasi sekä fuksivastaavalta ja/tai -apureilta.
 • Minkälaista on opiskelijaelämä?
  • Opiskelijaelämää voi harjoittaa monin eri tavoin ja tapahtumia on nykyisin tarjolla laidasta laitaan. Killan, muiden Teekkarikiltojen tai poikkitieteellisiä, eli kaikille yliopiston opiskelijoille avoimia tapahtumia on tarjolla lähes jokaiselle päivälle, joten valinnanvaraa riittää. Perinteinen “ryypätään ja rellestetään” -meininki toki on mahdollista mutta ei lainkaan pakollista oman ryhmänsä löytämiseksi. Opiskelu on huomattavasti omatoimisempaa kuin alemmilla koulutusasteilla eikä se välttämättä ole sidottua tiettyyn paikkaan tai aikaan.

Kilta

 • Mikä on kilta?
  • Samaa alaa opiskelevia yhdistävä järjestö, jonka tarkoituksena on ajaa jäsentensä etuja yliopistossa, auttaa uusia jäseniään tutustumaan yliopistoon ja opiskelijaelämään, pitää yhteyttä muihin aine- ja opiskelijajärjestöihin Oulun yliopistossa ja muissa korkeakouluissa, innostaa seuraamaan alan ammatillisia kysymyksiä sekä luoda ja ylläpitää suhteita niin opiskelijoiden kuin alan yritystenkin välillä. Kiltalaisia yhdistää opiskelualan lisäksi muun muassa haalarit, yhteinen kiltahuone sekä killan järjestämät tapahtumat.
 • Mikä on fuksitoimikunta?
 • Fuksitoimikunta on fuksivastaavasta, fuksiapureista, pienryhmäohjaajista sekä valeproista koostuva ryhmä, jonka tärkeimpiä tehtäviä on olla fuksin tukena opintojen alussa, saada fuksit mukaan kiltatoimintaan sekä järjestää fuksitapahtumia
 • Mikä/missä on katakombit?
  • Katakombit on yliopiston Linnanmaan kampuksen kellarikerroksessa olevat huoltokäytävät, joiden varrella on Teekkarikiltojen sekä kauppatieteilijöiden killan, Finanssin, kiltahuoneet. Jokainen fuksi pääsee tutustumaan omaan kiltahuoneeseensa heti ensimmäisinä päivinä, muihin kiltahuoneisiin tutustutaan myöhemmin syksyllä
 • Mitä hallitus tekee?
  • Hallituksen tehtävänä on muun muassa johtaa killan toimintaa, kutsua killan kokoukset koolle, valmistella niissä esille tuotavat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset, valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa sekä edustaa kiltaa. Hallitus toimii yhden kalenterivuoden kerrallaan ja se valitaan vaalikokouksessa. Fuksille näkyvin hallituksen edustaja on fuksivastaava.
 • Miten pääsen mukaan killan toimintaan?
  • Killan toiminta on kaikille kiltalaisille avointa ja myös fuksit ovat tervetulleita kaikkiin killan järjestämiin tapahtumiin (mikäli ei toisin mainita). Kilta-aktiiviksi pääsee helpoiten loppusyksyn vaalikokouksessa, jossa valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen lisäksi myös toimihenkilöt, jotka hoitavat useita killan tärkeitä tehtäviä. Toimihenkilöpesteistä saa lisätietoa kysymällä hallitukselta tai nykyisiltä virkaa hoitavilta henkilöiltä sekä ennen vaalikokousta pidettävästä pestien esittelytilaisuudesta. 

fi