Häirintäinfo

Nämä killan pelisäännöt on laadittu Oulun yliopiston Ympäristörakentajakillan
hallituksen kanssa. Jokaisen killan jäsenen tulee ottaa pelisäännöt huomioon
kiltahuoneella sekä killan tapahtumissa. Tavoitteena on, että jokainen voisi tuntea
olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi kaikissa killan tapahtumissa sekä kiltahuoneella.


Kiltamme jäsen:

  • Toimii hyvän Teekkarihengen mukaisesti
  • Ottaa kaikki mukaan eikä syrji toisia
  • Ei painosta päihteiden käyttöön
  • Pyytää tarvittaessa anteeksi
  • Edistää omalla toiminnallaan turvallisen tilan periaatteita
  • On mukava kaikille
  • Nauttii opiskeluajastaan omilla ehdoilla, muita kunnioittaen ja killan pelisääntöjä
    noudattaen

Turvallisemman tilan periaatteet
Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Kunnioita
itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa. Muista, ettet voi tietää toisen
rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.

Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä. Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen.

Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä.


Mikäli koet häirintää tai kiusaamista
Koetusta häirinnästä voi olla yhteydessä tapahtuman järjestäjiin, OYY:n
häirintäyhdyshenkilöön ([email protected]) tai killan häirintäyhdyshenkilöihin.
Häirintäyhdyshenkilöt on koulutettu OYY:n toimesta ratkomaan häirintätilanteita. Älä
epäröi ottaa yhteyttä matalallakin kynnyksellä.

Periaatteiden noudattamatta jättämisestä tai laiminlyömisestä huomautetaan ja
tarvittaessa rangaistaan. Rangaistuksena voi toimia tapahtumasta tai tilasta
poistaminen, porttikielto kiltahuoneelle ja killan tapahtumiin tietyksi ajaksi tai killasta
erottaminen määräajaksi tai pysyvästi.

fi