Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelu

Rakennustekniikka on rakennusten ja erilaisten rakenteiden suunnitteluun, tuottamiseen kunnossapitoon ja korjaukseen keskittyvä tekniikan ala, joka rakentuu luonnontieteistä erityisesti matematiikkaan ja fysiikkaan. Opinnot pohjautuvat vahvasti teknillisen mekaniikan hyvään osaamiseen. Lisäksi opinnoissa käydään läpi geotekniikkaa, materiaalitekniikka ja luonnon erilaisten ilmiöiden vaikutusta. Tavoitteena on saada vahva perusta kestävien rakennusten, yhdyskuntien rakenteiden sekä tie- ja liikennetekniikan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikalta valmistuneet diplomi-insinöörit toimivat erilaisissa rakennusalan asiantuntija-, kehittämis-, viranomais- ja johtotehtävissä, sekä Suomessa, että ulkomailla. Tyypillisiä työnantajia ovat infra- ja rakennusalan suunnittelutoimistot ja urakointiliikkeet, tie- ja rautatiesektorin hallinto sekä kuntien teknisestä toimesta vastaavat virastot. Tehtävänimikkeitä ovat mm. sillansuunnittelija, rakennusinsinööri, geotekninen suunnittelija, tuotantoinsinööri, ylitarkastaja, projektipäällikkö ja tietomallikoordinaattori.

Kandidaattiopintojen loppuvaiheessa valitaan oma suuntautuminen vesi- ja yhdyskuntatekniikkaan tai rakennesuunnitteluun. Tulossa on myös kolmas opintosuunta, joka käsittelee rakentamisterveyttä ja elinkaarirakentamista, jota on osittain mahdollista jo opiskella. Lisäksi vuonna 2018 tai aiemmin aloittaneet ympäristötekniikan ja konetekniikan kandidaattitutkinnon opiskelijat voivat siirtyä diplomivaiheessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Opinnoissa opitaan laajasti eri rakennusmateriaaleista ja -tavoista sekä siitä, miten näiden avulla voidaan suunnitella kestäviä ja ekologiasia rakennuksia tai rakenteita. Lisäksi opinnoissa pääset hyödyntämään jatkuvasti kehittyvia tietoteknisiä ratkaisuja. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa raudanlujia ammattilaisia rakennetun ympäristön, kuten rakennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien sekä teiden, väylien, vesihuollon verkostojen ja muun infrastruktuurin rakenteelliseen ja taloudelliseen suunnitteluun.

Lue lisää Oulun yliopiston sivuilta

fi