Ympäristötekniikan opiskelu

Ympäristötekniikka rakentuu prosessitekniikan kanssa samalle laajasti luonnontieteitä (matematiikka, fysiikka, kemia, biologia) hyödyntävälle kivijalalle. Opinnot sisältävät mekaanisia, kemiallisia, aineen ja lämmönsiirtoon liittyviä ilmiöitä sekä luonnon vesiprosessien ymmärtämistä ja hallintaa. Näitä hyödynnetään mm. tehokkaamman ja puhtaamman teollisuustuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen, ympäristövaurioiden korjaamiseen sekä kestävään ympäristörakentamiseen.

Valmistuneet diplomi-insinöörit työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin ympäri maailman. Valmistuneet työllistyvät tyypillisesti insinööritoimistoihin, julkiselle sektorille, tutkimuslaitoksiin sekä teollisuusyrityksiin. Työtehtävät ovat tyypillisesti viranomais-, suunnittelu-, kehitys- ja johtotehtäviä. Tehtävänimikkeitä ovat mm. ympäristöinsinööri, vesistösuunnittelija, energia-asiantuntija, tuotantopäällikkö ja hydrologi.

Kandidaattiopintojen loppuvaiheessa valitaan oma erikoistumisala kolmesta opintosuunnasta: vesi- ja ympäristötekniikasta, kestävistä energiajärjestelmistä tai teollisuuden ympäristötekniikasta. Vuonna 2018 tai aiemmin ympäristötekniikan kandidaatintutkinnon aloittaneiden on mahdollista siirtyä uuteen rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Koulutus tuottaa osaamista ilmiöpohjaiseen suunnitteluun ja teollisten sekä luonnonprosessien mallintamiseen. Mallien oikeellisuuden ja käyttökelpoisuuden arviointi kehitystyössä on tärkeää. Koulutuksessa pyritään tuottamaan osaamista, jolla voidaan vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin: korjataan ihmisen pilaamaa luontoa sekä kehitetään teollisuus- ja energiantuotantoa ja yhdyskunta- ja ympäristörakentamista tehokkaaksi pilaamatta ympäristöä.

Lue lisää Oulun yliopiston sivuilta

fi